Om Buxbomen

Buxbomens Samfällighetsförening -BSF – äger och förvaltar Buxbomen området som består av gator, grönområden, lekplats, bad- och båtanläggning i Fristad vid Öresjö. Medlemmar är samtliga fastighetsägare i området och BSF leds av en styrelse.

Buxbomen området ligger mycket naturskönt vid Öresjö och består idag av 77 fastigheter men det är planerat för totalt 88 fastigheter.

Bra kommunikationer och närheten till Fristad centrum med ett brett serviceutbud är en stor fördel.

Buxbomens Samfällighetsförening vill som medlem i Framtid Fristad verka för att alla i föreningen deltar aktivt på olika sätt i det breda utbudet som finns i Fristad.