Kontakt

Behöver du kontakta någon i styrelsen har du namn, adress, telefonnummer samt e-mailadress nedan.

 

Ordförande. István Csiszár, Rosentryvägen 4, 51335 Fristad. Tel 0735-936760. istvan@fotoi.se

Sekreterare. Maria Nordström, Buxbomsstigen 5, 51335 Fristad. Tel 0733-763553. mia@topborn.com

Kassör. Natalie Ojala, Gulltryvägen 1, 51335 Fristad. Tel 0707-176206. natalie.ojala@hotmail.com

Styrelsemedlem. Peter Larsson, Buxbomsslänten 1, 51335 Fristad. Tel 0706-226536. larssonpeter@hotmail.com

Styrelsemedlem. Daniel Sager, Buxbomsvägen 3, 51335 Fristad. Tel 0736-851419. daniel.g.sager@gmail.com

Suppleant. Petter Andersson, Lidavägen 18, 51335 Fristad. Tel 0722-250280. petter.boras@gmail.com

Suppleant. Ingemar Lundahl, Buxbomsgränd 3, 51335 Fristad. Tel 0707-410495. ingemarlundahl@gmail.com