Kommunikationer

Buss nr 150 trafikerar Buxbomen måndag – fredag. Från Buxbomen till Borås kan man åka på morgonen samt sen eftermiddag. Övrig tid kan man åka med buss 150 och gå av och på vid Hedagården eller Asklandavägen.

Alternativt kan man åka tåg från Fristad station.

En  detaljerad turlista hos www.vasttrafik.se  OBS att denna revideras varje år och turerna från Buxbomen går ej under juni, juli och augusti under sommarlovet.

 

Tidtabell 150