Grönområden

På Buxbomen bor vi på anrik mark. När Buxbomen AB exploaterade området lät man Bohusläns Museum göra en arkeologisk slutundersökning av området och man fann då boplatser, odlingsrösen och urnegravar från Järnåldern.

Vårt grönområde består av såväl gammal skogsmark som ängsmark. Vi har ett fint bestånd av inte minst gamla ekar och det är på sin plats att påminna om att inga träd på området som har en diameter mer än 50 cm får tas ner utan bygglov.

Tillsammans hjälps vi åt att sköta och underhålla området och vara rädda om naturen. Inget trädgårdsavfall får slängas på grönområdet.