Gator

Gatunätet med gatubelysning ägs också av Buxbomens Samfällighetsförening. Vi har avtal med Fristad Express vad gäller snöröjning, sandning och sopning. För ökad trafiksäkerhet har vi installerat farthinder  under 2018. Viktigt att vi alla känner vårt ansvar och kör med omdöme och tar hänsyn inte minst till alla barn i området.

Karta Buxbomen 201803 ansvarsomr