Lekplatsen

Lekplatsen ligger högt uppe på berget. Här finns klätterställning, rutschkana, sandlåda och gungor av olika slag. Här finna ett stort stenbord med bänkar till så ta gärna med dig lite fika. Boulebanan kan användas till både mästerskap i boule och puttekula.

På lekplatsen finns en redskapsbod där vi förvarar trädgårdsredskap, trimmers och gräsklippare som alla medlemmar disponerar när vi gemensamt underhåller området. En grillplats gjordes klart så sent som 2018

Fotbollsplanen har riktiga små mål och den är avskärmad från vägen med staket.

Ängen nedanför husen på övre Tryvägen är populär inte minst vintertid med sin pulkabacke. Sommartid växer ängsblommorna och förser oss med bin och fjärilar.